About Us

LIVE THE NEXT LEVEL

คุณภาพชีวิตอีกระดับ

"รุ่งกิจ" เป็นบริษัทที่ทำธุกรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 40 ปี และมากกว่า 40 โครงการ ปัจจุบันได้จัดว่าเป็น "อีกหนึ่งผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์โซนตะวันออก"

"รุ่งกิจ" บริหารงานโดย Generation รุ่นที่ 3 ภายใต้สโลแกนใหม่ "Live The Next Level" "คุณภาพชีวิตอีกระดับ" ซึ่งมุ่งเน้นถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของลูกค้าทุกๆระดับให้ดีขึ้น เพรียบพร้อมมากขึ้น ในราคาที่เหมาะสมและเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น และลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบ้านทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้าง ด้านการตกแต่ง ด้านการบำรุงรักษา ให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมสรรหานวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ทันสมัยและสะดวกสบายให้กับลูกบ้านมากขึ้น รวมถึงบริการหลังการขายที่ลูกบ้านเข้าถึงได้ง่าย เพื่อความสุขและสะดวกสบายของสมาชิกรุ่งกิจทุกครอบครัว